Wiadomości branżowe

Menedżerowie uczą się filozofii

Wydawałoby się, że filozofia to dyscyplina zarezerwowana dla pogrążonych w myślach intelektualistów, a nie dla skoncentrowanych na zarządzaniu i biznesie menedżerów. Okazuje się jednak, że menedżerowie od filozofów mogą się wiele nauczyć, dlatego też WU Executive Academy wprowadza specjalne warsztaty: Filozofia i Zarządzanie. Podczas zajęć studenci MBA będą mogli lepiej zrozumieć problemy otającego ich świata, zmienić podejście do zarządzania i poprawić zdolność do nawiązywania nowych kontaktów. Wszystkie warsztaty z zakresu Filozofii i Zarządzania prowadzone są ramach w ramach studiów MBE Executive Academy w Wiedniu. Warsztaty dostosowane są do specyficznych potrzeb i wymagań danej grupy i zazwyczaj nie trwają dłużej niż trzy dni. Zajęcia prowadzone będą przez współfinansujących projekt filozofów, Bernda Waß i Heinza Plasser z Akademii Filozofii. Pomagą oni wszystkim uczestnikom w rozwijaniu wiedzy i umiejętności poprzez sesje wspólnego czytania, wykłady oraz dyskusje.Dzięki takiej formie warsztatów uczestnicy będą mogli swobodnie rozmyślać i poruszać tematy z życia codziennego. Taka forma nauczania to

Wydawałoby się, że filozofia to dyscyplina zarezerwowana dla pogrążonych w myślach intelektualistów, a nie dla skoncentrowanych na zarządzaniu i biznesie menedżerów. Okazuje się jednak, że menedżerowie od filozofów mogą się wiele nauczyć, dlatego też WU Executive Academy wprowadza specjalne warsztaty: Filozofia i Zarządzanie. Podczas zajęć studenci MBA będą mogli lepiej zrozumieć problemy otającego ich świata, zmienić podejście do zarządzania i poprawić zdolność do nawiązywania nowych kontaktów.

Wszystkie warsztaty z zakresu Filozofii i Zarządzania prowadzone są ramach w ramach studiów MBE Executive Academy w Wiedniu. Warsztaty dostosowane są do specyficznych potrzeb i wymagań danej grupy i zazwyczaj nie trwają dłużej niż trzy dni. Zajęcia prowadzone będą przez współfinansujących projekt filozofów, Bernda Waß i Heinza Plasser z Akademii Filozofii. Pomagą oni wszystkim uczestnikom w rozwijaniu wiedzy i umiejętności poprzez sesje wspólnego czytania, wykłady oraz dyskusje.

Dzięki takiej formie warsztatów uczestnicy będą mogli swobodnie rozmyślać i poruszać tematy z życia codziennego. Taka forma nauczania to idealne uzupełnienie codziennych, nakierowanych na praktykę działań. Studenci MBA zdobędą cenną wiedzę, którą będą mogli wykorzystać w pracy doskonaląc jednocześnie swoje umiejętności werbalne, co z pewnością poprawi ich zdolność w nawiązywaniu nowych kontaktów.

Filozofowie w zarządzaniu

Podstawowym zamysłem warszatów stworzonych we współpracy z Akademią Filozofii i WU Executive Academy jest połączenie dwóch zupełnie różnych płaszczyzn: nauki filozofii i zarządzania.

Głównym zadaniem menedżerów jest odpowiednie zarządzanie poprzez podejmowanie właściwych dla firmy decyzji. W tym przypadku niezbędna jest umiejętność logicznego myślenia i nawiązywania dobrych relacji z innymi. Filozofia zawsze zachęcała do krytycznego myślenia, co w połączeniu z zarządzaniem stwarza menedżerom wyśmienitą okazję do zastanowienia się nad tym, jakie mają możliwości do odkrycia zupełnie nowych perspektyw – komentuje prof. Bodo B. Schlegelmilch, dziekan WU Executive Academy.

Kultura refleksji

Z punktu widzenia tradycyjnych modeli zarządzania, uczestnicy warsztatów nabywają systematyczne i logiczne podejście do kluczowych aspektów zarządzania takich jak strategia czy kultura organizacyjna. Celem tego procesu jest stworzenie kultury refleksji oraz zbadanie zarządzania i biznesu z filozoficznego punktu widzenia. Gdy uczestnicy wyjdą poza granice swojego postrzegania będą w stanie nawiązywać relacje, których nie mogliby nawiązać w życiu codziennym.

A to już wiesz?  Liczba elektrycznych aut w Polsce rośnie szybciej niż infrastruktura ich ładowania. Budową szybkich ładowarek są zainteresowane przede wszystkim firmy

W czasach światowego kryzysu finansowego kultura refleksji jest niezbędna ? stanowi ona swoisty pomost między naszymi przemyśleniami i działaniami. Jeżeli chcemy, żeby nasza firma stała się miejscem, gdzie wskaźniki ekonomiczne i społeczna odpowiedzialność idą ze sobą w parze to w zarządzaniu musimy uwzględnić kulturę reflekcji. Biorąc pod uwagę fakt, że każde działanie ma motyw, jakość naszych działań jest nierozłącznie związana z jakością naszych myśli. Wynika z tego, że stajemy się coraz bardziej świadomi własnych motywacji. Dodatkowo, jeśli nasze motywacje są bardziej wartościowe, lepiej je rozumiemy i podchodzimy do nich z większą rozwagą to o wiele lepszy efekt będą miały nasze działania – tłumaczy Bernd Waß, jeden z założycieli Akademii Filozofii.

Zgodnie z motto WU w Wiedniu ?Przemyśl Ekonomię?, WU Executive Academy kładzie szczególny nacisk na innowacje. Dzięki nim najnowsze odkrycia naukowe dostępne są dla wszystkich studentów, kreując w nich zupełnie nowe umiejętności. Po sukcesie Children Coach Managers, dział Corporate and Management Development otworzył nowy kierunek poświęcony tematyce filozofii i zarządzania. W czasach, gdzie kultura refleksji z reguły przegrywa z praktyką, kierunek ten daje menedżerom szansę poświęcenia odrobiny czasu na rozmyślenia i pozwala im spojrzeć na tradycyjne modele zarządzania przez pryzmat filozofii.


dostarczył infoWire.pl

Źródło dotPR. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy