news

Konferencja nt. e-usług, Lizbona, Portugalia

Konferencja nt. e-usług, Lizbona, Portugalia
W dniach 26-27 listopada w Lizbonie, Portugalia, partnerzy inicjatywy INNOVA organizują w ramach projektu eServices Europa konferencję na temat usług elektronicznych. Celem konferencji jest pobudzenie

W dniach 26-27 listopada w Lizbonie, Portugalia, partnerzy inicjatywy INNOVA organizują w ramach projektu eServices Europa konferencję na temat usług elektronicznych.

Celem konferencji jest pobudzenie do wdrażania i przyjmowania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) przez obywateli, instytucje rządowe i przedsiębiorstwa w Europie. Wydarzenie rozpocznie się przedstawieniem najbliższego unijnego programu zaproszeń do składania wniosków w dziedzinie TIK (WP 2010), po którym nastąpi prezentacja aktualnie prowadzonych prac oraz wyników osiągniętych w ramach głównych działań pilotażowych w obszarze TIK i w sieciach tematycznych.

Wydarzenie zamknie sesja kontaktowa, podczas której uczestnicy będą mieć okazję do kontaktów, nawiązania współpracy i omówienia ewentualnych możliwości biznesowych.

Więcej informacji:
http://www.eservices-europa.eu/node/196

Kategoria: Wydarzenia
Źródło danych: eServices Europa
Referencje dokumentu: Na podstawie ogłoszenia o wydarzeniu
Indeks tematyczny: Koordynacja, wspólpraca; Technologie informacyjne i komunikacyjne ; Przetwarzanie informacji, systemy informacyjne; Aspekty spoleczne

RCN: 31479
http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=PL_NEWS&ACTION=D&DOC=75&CAT=NEWS&QUERY=01256aef4dbe:49c2:5bbf15b8&RCN=31479

A to już wiesz?  Rzeszowska uczelnia najlepsza w Polsce

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy