news

Zaproszenie do zgłoszenia udziału w badaniu we współpracy z projektem EVIMALAR

Sieć Europejskiego Instytutu Wirtualnego Badań nad Malarią (EVIMALAR) ogłosiła zaproszenie do zgłaszania udziału od europejskich i afrykańskich zespołów badawczych zainteresowanych prowadzeniem badań we współpracy z

Sieć Europejskiego Instytutu Wirtualnego Badań nad Malarią (EVIMALAR) ogłosiła zaproszenie do zgłaszania udziału od europejskich i afrykańskich zespołów badawczych zainteresowanych prowadzeniem badań we współpracy z konsorcjum EVIMALAR na zasadzie pełnoprawnych członków.

Pole zainteresowań badawczych osób zgłaszających się powinno skupiać się na badaniach w zakresie biologii i patologii pasożytów malarii.

Dla zgłaszających z Europy zaproszenie kładzie nacisk w głównej mierze na dalsze badania nad immunobiologią i patofizjologią. Zgłoszenia od naukowców mających swe siedziby w Europie, ale działających w innych obszarach programu sieci będą również brane pod uwagę, ale z niższym priorytetem.

Dla zgłaszających z Afryki mogą być brane pod uwagę zainteresowania badawcze we wszystkich dziedzinach działalności sieci. Dodatkowe obszary badań sieci to:
– biologia molekularna i komórkowa pasożyta
– interakcje nosiciel/pasożyt;
– modelowanie i biologia systemowa.

EVIMALAR to wspólne badanie Sieci Doskonałości (Network of Excellence) finansowane przez Siódmy Program Ramowy (FP7). Obecnie w projekt zaangażowanych jest 42 partnerów z 33 instytutów w Europie, Afryce, Indiach i Australii. Projekt poszukuje możliwości zintegrowania badań nad malarią, których celem jest lepsze zrozumienie podstawowej wiedzy na temat pasożyta, jego nosiciela oraz biologii i zależności pomiędzy pasożytem a jego ssakiem-żywicielem i nosicielem.

Aby zapoznać się ze szczegółami zaproszenia, prosimy skontaktować się z:
http://www.evimalar.org

Uwagi: Termin składania pełnych wniosków: 15 marca 2010 r.

Kategoria: Zaproszenia
Źródło danych: EXTERNAL
Referencje dokumentu: W oparciu o informacje z projektu EVIMALAR.
Indeks tematyczny: Biotechnologia; Medycyna, zdrowie; Koordynacja, wspólpraca

RCN: 31764

http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=PL_NEWS_FP7&ACTION=D&DOC=46&CAT=NEWS&QUERY=0127d36b83d5:768e:428cc8ac&RCN=31764

A to już wiesz?  W cyfrowej transformacji najważniejszy jest człowiekc

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy