Wiadomości branżowe

Badania implantologiczne na Politechnice

Politechnika Gdańska i European Dental Implant Institute Vivadental podpiszą umowę o współpracy w zakresie badań naukowych z dziedziny implantologii. PG i Vivadental będą prowadzić wspólne prace badawcze w zakresie doskonalenia metod zabiegowych w implantologii w oparciu o innowacyjne technologie - z naciskiem na zastosowanie biomateriałów, komórek macierzystych i czynników wzrostu.

Politechnika Gdańska i European Dental Implant Institute Vivadental podpiszą umowę o współpracy w zakresie badań naukowych z dziedziny implantologii.

PG i Vivadental będą prowadzić wspólne prace badawcze w zakresie doskonalenia metod zabiegowych w implantologii w oparciu o innowacyjne technologie – z naciskiem na zastosowanie biomateriałów, komórek macierzystych i czynników wzrostu. Docelowo umowa przewiduje również wypracowanie nowych, trwałych i estetycznych produktów, przy możliwie niskich kosztach wytworzenia. Poddanie prototypów badaniom laboratoryjnym i klinicznym ma w przyszłości doprowadzić do wdrożenia do praktyki medycznej i uruchomienia produkcji na skalę przemysłową. Co z kolei pozwoli na upowszechnienie implantologii i zwiększenie dostępności do tej nowoczesnej i estetycznej metody zastępowania utraconych zębów.

Powodzenie współpracy przyniesie wymierne korzyści społeczne, zwłaszcza osobom w wieku okołoemerytalnym, które dotąd nie mogły pozwolić sobie na leczenie implantologiczne ze względu na wysokie koszty takich zabiegów.

Będzie to pierwszy tego typu projekt dotyczący nawiązania szerokiej współpracy między światem nauki i biznesu – współpracy promowanej przez Pracodawców Pomorza.

Uroczystość odbędzie się 17 lutego 2014 roku (poniedziałek) o godz. 14 w siedzibie Pracodawców Pomorza przy ul. Alei Zwycięstwa 24 w Gdańsku.

W spotkaniu udział wezmą przedstawiciele władz i naukowcy z Politechniki Gdańskiej, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Akademii Medycznej w Warszawie.

 

Program:

14:00  Przywitanie gości

  • dr Zbigniew Canowiecki, Prezes Pracodawców Pomorza

 

14:05 Idea współpracy między Politechniką Gdańską a Instytutem Vivadental

  •  prof. dr hab. inż. Andrzej Zieliński, Dziekan Wydziału Mechanicznego PG, Prorektor ds. współpracy i programów międzynarodowych PG, Kierownik Laboratorium Biomateriałów i Katedry Inżynierii Materiałowej i Spajania Wydziału Mechanicznego
  • dr n. med. Violetta Szycik, Dyrektor Naukowy European Dental Implant Institute Vivadental

 

14:15 Uroczyste podpisanie umowy o współpracy

 

14:20 Znaczenie współpracy dla Politechniki Gdańskiej i Kliniki Vivadental

  •          prof. dr hab. Henryk Krawczyk, Rektor Politechniki Gdańskiej
  •          dr n. med. Violetta Szycik, Prezes Zarządu Vivadental Spółka z o.o.
A to już wiesz?  Utraty danych doświadczyło co piąte małe i średnie przedsiębiorstwo. To dla firmy ryzyko przestoju, a nawet bankructwa

 

14:25  Znaczenie współpracy dla Gdańska i regionu pomorskiego

  •          Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego
  •          Paweł Adamowicz, Prezydent Miasta Gdańska

 14:30 Pytania dziennikarzy

 14:40  Poczęstunek.

 

 

 

 

 

Źródło Politechnika Gdańska. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy